პროექტის აღწერა

მტვრის ფილტრის ჩანთა

ფართოდ გამოიყენება ჩანთა ფილტრებში მტვრის მოსაშორებელი ფილტრაცია და შეგროვება.
გამოყენებულია ცემენტის წარმოებაში, ელექტროსადგურებში, ქვანახშირის ელექტროსადგურებში, ფოლადის კომპანიებში, ფქვილის ქარხნებში, ფარმაცევტულ კომპანიებში, ასფალტის ქარხნებში, ნახშირბადის შავ კომპანიებში, ნაგავსაყრელებზე და ა.შ.