პროექტის აღწერა

დამუშავების შემდეგ იგრძნო
სპეციალური სპეციალური მკურნალობა ხორციელდება ფელსიფიკაციის შემდეგ ან მის დროს. მაგალითად, წებოვანი გამყარებული, დაბეჭდილი, PVC წერტილოვანი საწინააღმდეგო წვეთი და ა.შ.