პროექტის აღწერა

ფესტივალი იგრძნო

დამზადებულია იატაკისგან, დეკორაციები სხვადასხვა ფესტივალებისა და სადღესასწაულო ღონისძიებებისთვის, გამოსაშვები, ნიღბები და ა.შ.