პროექტის აღწერა

100 ბამბა იგრძნო

დიდი ხნის ისტორია აქვს, იგი დამზადებულია ბუნებრივი მატყლისგან.
მატყლის საკუთარი მასშტაბის გამოყენება ჯვრისწერისთვის და ნაქსოვის გარეშე, შევსების მახასიათებლები და მაღალი ტემპერატურა ორთქლის შოკით ხდება მატყლის ბოჭკოების შემცირება, მატყლის ფიზიკური თვისებების შეცვლის გარეშე.
სათანადო ტემპერატურით, წნევით და ტენიანობით, იგი შეიძლება წარმოიქმნას საჭირო სიმკვრივის სისქემდე, რბილი, როგორც თოფი და ხის მსგავსი
შეიძლება შეღებილი იყოს მომხმარებლის მოთხოვნების შესაბამისად.